Didactische werkvorm

In het kader van de les school en maatschappij hebben we ook een werkvorm ontwikkeld om met de studenten uit het derde jaar van de lerarenopleiding te werken rond het competentiemodel. Het doel van deze les is om de link tussen de gelovige inspiratie en de competenties te verhelderen en te reflecteren/dialogeren over het model.

De vorm is deze van een jig-saw in twee fasen.

In de eerste fase worden kleine ‘expertgroepen’ gevormd die zich ‘specialseren’ in één thema. Er zijn 4 thema’s en per thema is er minstens 1 begeleider.

Per thema krijgt iedereen enkele teksten vanuit de inspiratie (theologische teksten, Vaticaanse doc, ... ) en een werkblad dat hen moet op weg zetten om de essentie uit die teksten pedagogisch te vertalen. Ze krijgen hier ook vragen om te zien wat dit voor hen betekent.

  1. Meesterschap
  2. Pedagogisch gemeenschap  
  3. Een bijbelse mensvisie 
  4. Verantwoordelijkheid t.a.v. maatschapppij

 In de tweede fase worden de groepjes opnieuw samengesteld: in elke deelgroepje zitten de vier soorten ‘experten’ samen.

De studenten kunnen voor elkaar samenvatten wat ze zojuist hebben gedaan.
Ze moeten er ook over nadenken of dit nu iets betekent voor hun beeld van ‘de ideale school’.

- werkblad

Evt. kan elk groepje in fase 1 enkele steekwoorden noteren op gekleurde kaarten (1 kleur per thema). 
Deze worden dan tijdens de uitwisseling in de tweede fase in een woordspin rond 'katholieke identiteit van een school'op het bord samen gebracht.

 << terug naar werkinstrumenten