Gedeelde verantwoordelijkheid ouders –school

 

<< Terug naar doorsnede competentiemodel

Achtergrond

  • CONGREGATIE VOOR DE KATHOLIEKE OPVOEDING, De religieuze dimensie van onderwijs op een katholieke school, Rome, 1988, 42-43.
  • CONGREGATIE VOOR DE KATHOLIEKE OPVOEDING, The Catholic school on the threshold of the third Millennium, Rome, 1997, 20.
  • JOHANNES PAULUS II, Familiaris Consortio, Rome, 1981,  40.
  • PAUSELIJKE RAAD VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE,  Compendium van de sociale leer van de Kerk, Rome, 2004, 288-243.
  • VERKLARINGEN VAN HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE, Gravissimum Educationis. Over de christelijke opvoeding, Rome, 1965.