Reflectievragen team

1. Op welke manieren probeer ik recht te doen aan elke collega van het team als een uniek persoon met eigen mogelijkheden en beperkingen? Waardeer ik mijn collega’s vooral omwille van hun persoonlijkheid of omwille van hun professionaliteit of omwille van beide? Wat is voor mij daarbij belangrijk?
Waar merk ik zelf dat de diversiteit binnen ons team, tussen de collega’s, een uitdaging is? Wanneer is het een verrijking?
Hoe draag ik ertoe bij dat iedere collega zich veilig en welkom voelt? Is er daarbij een bijzondere zorg voor nieuwkomers?
Hoe ga ik om met sociale en emotionele situaties binnen ons team?
Hoe reageer ik als collega’s zingevingsvragen stellen?

2. Op welke wijze draag ik bij tot een cultuur van feedback en openheid binnen het team?
Kan en durf ik op een positieve-constructieve manier feedback geven aan de collega’s? Wat maakt dat moeilijk?
Neem ik mee verantwoordelijkheid op om ervoor te zorgen dat positieve zowel als kritische feedback gecommuniceerd wordt op de gepaste plaats? Hoe doe ik dat?

3. Kan ik reflecteren over mijn eigen pedagogisch en didactische handelen in dialoog met collega’s?
Ben ik binnen het team attent voor processen die het taakgerichte werken in ons team beïnvloeden? Hoe wordt dat duidelijk?
Hoe reageer ik op opmerkingen en feedback van de collega’s?
Probeer ik afspraken na te komen en bij te dragen tot een evenwichtige taakverdeling?

4. Heb ik ‘echt’ evenveel waardering voor elk vakgebied/leergebied?
Op welke wijze wordt mijn betrokkenheid op andere leer- en vakgebieden zichtbaar in mijn eigen lessen?
Op welke manier hanteer ik de vorming van de totale persoonlijkheid van de leerling als een uitgangspunt voor mijn eigen lessen en voor de samenwerking met collega’s?
Hoe draag ik concreet bij tot leergebied- en vakoverschrijdende doelen en projecten?

 

<< Terug naar overzicht reflectievragen