Reflectievragen leerlingen

1. Op welke wijze probeer ik recht te doen aan iedere leerling als uniek persoon met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eigen geschiedenis en een persoonlijkheid?
Vind ik dat ik mezelf goed kan inleven in de leerlingen? Waarom?
Hoe tracht ik de persoonlijke talenten van elke leerling te onderkennen en de ontwikkeling hiervan te stimuleren?
Hoe reageer ik als leerlingen zingevingsvragen stellen?

2. Wat is voor mij belangrijk bij het evalueren van leerlingen?
Hoe houd ik er bij de evaluatie rekening mee dat het gaat over een gehele persoonlijkheid?
Kan ik blijven geloven in de groeikansen van elke leerling? Wanneer is dat moeilijk? Is daar iets van te merken in de feedback die ik geef aan leerlingen en in de manier waarop ik over leerlingen spreek?
Hoe probeer ik bij te dragen tot een goede oriëntatie en begeleiding van de leerlingen?

3. Op welke wijze ben ik aandachtig voor de factoren die de ontwikkeling van een leerling kunnen bedreigen? Kan en durf ik deze op gepaste en discrete wijze bespreekbaar maken?
Kan elke leerling zich veilig en welkom voelen bij mij? Hoe probeer ik dat te realiseren?
Hoe ga ik om met zwakkere of ‘moeilijke ‘ leerlingen?
Hoe handel ik als leerkracht in moeilijke sociale of emotionele situaties bij leerlingen?

4. Kan ik elke leerling in zijn of haar relationele context zien? Wat betekent dat voor mij?
Heb ik bijzondere aandacht voor processen van isolering en discriminatie in de klas? Hoe zou een buitenstaander dat kunnen merken?
Op welke wijze probeer ik netwerkvorming, gemeenschapszin en sociale vaardigheden bij de leerlingen te stimuleren?

 

<< Terug naar overzicht reflectievragen