Reflectievragen pedagogisch project

1. Ken ik de inhoud van het pedagogische project van mijn school?
Vind ik het belangrijk om daar iets over te weten? Waarom wel/niet?
Kan ik daar ook over vertellen aan ouders, leerlingen,… ?
Is het pedagogische project van de school in mijn beleving een dynamisch en flexibel project, dat zich kan aanpassen aan de veranderende context van de school?

2. Hoe verhoud ik mijzelf ten aanzien van het pedagogische project? Zijn er bepaalde elementen die mij nauw aan het hart liggen of waar ik het juist moeilijk mee heb?
Welke pijlers en waarden uit het pedagogische project zijn voor mij belangrijk en hoe zijn ze zichtbaar in de manier waarop ik functioneer in de klas en in de school?
Ben ik bereid mijn leerkracht-zijn in vraag te laten stellen door het pedagogische project van de school? Hoe reageer ik als een directeur, een collega, … mij vraagt : ‘Misschien kunnen we de zaken op deze of deze manier doen, omwille van ons project?’

3. Is het pedagogische project in mijn beleving een gedeeld project, waarbij iedereen mee verantwoordelijk is voor de realisatie? Zoeken we samen naar manieren waarop we het project kunnen realiseren en optimaliseren? Wat is mijn eigen bijdrage daarin?
Durf ik mijn eigen pedagogische en didactische aanpak in het kader van het pedagogische project bespreken met de collega’s? Durf ik de vier muren van mijn eigen klaslokaal gemakkelijk te doorbreken, als het om meer dan praktische afspraken gaat? Wat maakt het moeilijk/gemakkelijk?
Op welke wijze neem ik deel aan momenten van overleg en participatie om de gemeenschappelijke doelen van het project te realiseren?

 

<< Terug naar overzicht reflectievragen