Verbonden met de Kerk, in dienst van de samenleving

 

<<Terug naar doorsnede competentiemodel

 

 

Achtergrond

  • AERTS L., Nieuwkomers bij de Bron. Als de Kerk naar jongeren luistert,  Halewijn, Antwerpen, 2003.
  • BISSCHOPPEN VAN BELGIË, Om te dienen. Brief van de bisschoppen over het katholiek onderwijs en christenen in het onderwijs. (Verklaringen van de bisschoppen van België, 28) Licap, Brussel, 2003.
  • CONGREGATIE VOOR DE KATHOLIEKE OPVOEDING, The Catholic school on the threshold of the third Millennium, Rome, 1997.
  • CONGREGATIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS, Educare insieme, Rome, 2007.
  • LOFHINK G., Heeft God de Kerk nodig? Over de theologie van het volk van God, Carmelitana, Gent, 2001.
  • PAUSELIJKE RAAD VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE,  Compendium van de sociale leer van de Kerk, Rome, 2004, 241.
  • RAES P., Katholiek of Kwaliteit? Over de identiteit van een katholieke school, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2006.
  • VERKLARINGEN VAN HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE, Gravissimum Educationis. Over de christelijke opvoeding, Rome, 1965.