...

De drie puntjes zijn als symbolische aanwezigheid belangrijk in dit model. Ze duiden op de noodzakelijke beperktheid van het referentiekader dat geschetst wordt binnen dit onderzoeksproject. Maar de drie puntjes wijzen tegelijkertijd op de noodzaak om telkens opnieuw te zoeken naar hoe de bijbelse en spirituele wortels moeten vertaald worden in de concrete context van een school. Het is een dynamische proces dat nooit af is, omdat ook het pedagogische project van een school nooit ‘af’ is.

<<Terug naar doorsnede competentiemodel