Gekleurd door de pedagogische kracht van de katholieke geloofstraditie

Het competentiemodel heeft een eigen diepte, die steunt op drie pijlers. Deze dieptedimensie  wil iets aangeven van de inspiratie, de ‘know why’ (zie ook:  katholieke identiteit van de school) van de wijze waarop een katholieke school wil opvoeden en onderwijzen. De geloofstraditie bevraagt scholen en leerkrachten op hun pedagogische handelen en geeft kleur aan de competenties, zoals we deze geformuleerd hebben.

We schetsen in vijf grote kentrekken een algemeen referentiekader dat iets zegt over de pedagogische kracht van de katholieke geloofstraditie, zonder enige pretentie van volledigheid. Het is trouwens in se onmogelijk om algemene geldigheid na te streven. Dat zou niet alleen indruisen tegen de eeuwenoude rijkdom van het katholieke geloof, maar ook onrecht doen aan de verscheidenheid van de verschillende opvoedingsprojecten. Een school die zich inspireert aan de figuur van Don Bosco hoeft niet dezelfde accenten te leggen als een Sint-Bernarduscollege of een jezuïetencollege. Deze vijf thema’s zijn slechts richtingaanwijzers. Iedere katholieke school heeft de opdracht een eigen weg te gaan en eigen accenten te leggen in een eigen pedagogisch project.

 Klik op de verschillende elementen van het model voor meer toelichting.