Een school die wil opvoeden en onderwijzen vanuit een katholieke inspiratie

Het is onmogelijk iets te zeggen over de competenties en verwachtingen ten aanzien van de individuele leerkracht, zonder dat we iets zeggen over de scholen waar die leerkrachten functioneren. De competenties die we voor leerkrachten formuleren, staan in relatie met het onthaal, de vorming en de begeleiding van die leerkrachten. Competenties van leerkrachten kunnen enkel openbloeien in een school waar er een pedagogische gemeenschap is die wil opvoeden en onderwijzen vanuit een katholieke inspiratie.

De context van de school is een cruciale schakel in het proces. Het omschrijven van competenties van leerkrachten op een katholieke school staat dus niet los van de veronderstelde capaciteiten van de school (directie, team, schoolbestuur...) om de nieuwkomers te onthalen, te begeleiden en in te wijden in het schooleigen project.

Zie ook: verwachtingen t.a.v. scholen

 << terug naar bovenaanzicht