Als collega in een TEAM

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:

Zie o.a. 

  • een bijbelse mensvisie (link doorsnede –thema BM)
  • pedagogische gemeenschap als sleutelbegrip (link doorsnede-thema PG)

 

5.1. De UNICITEIT en de KWETSBAARHEID van de collega (h)erkennen en waarderen

5.1.1. Iedere collega (h)erkennen en waarderen als een uniek persoon en als professional met eigen mogelijkheden en beperkingen
5.1.2. Zorgen dat elke collega zich veilig en welkom voelt, met een bijzondere aandacht voor nieuwkomers in het team
5.1.3. De zinvragen van collega’s opmerken, beluisteren en bespreekbaar maken
5.1.4. Empathisch kunnen inspelen op sociale en emotionele situaties

 

5.2. Bijdragen tot een cultuur van FEEDBACK en OPENHEID

5.2.1.  Actief participeren aan overlegmomenten en –structuren
5.2.2.  Op een constructieve wijze feedback geven op het professionele functioneren van collega’s
5.2.3.  Verantwoordelijkheid opnemen om informele negatieve communicatie te reduceren

 

5.3. CONSTRUCTIEF samenwerken

5.3.1. In dialoog met collega's reflecteren over het eigen pedagogische en didactische handelen
5.3.2. Processen die het taakgerichte werken beïnvloeden opmerken en hier op gepaste wijze op reageren
5.3.3. Feedback van collega’s integreren in het eigen pedagogische en didactische handelen
5.3.4. Afspraken maken en een evenwichtige taakverdeling naleven

 

5.4. INTERDISCIPLINAIR werken

5.4.1. Elk leer- en vakgebied erkennen en waarderen als gelijkwaardig
5.4.2. In betrokkenheid op en in dialoog met collega’s eventuele dwarsverbanden zichtbaar maken in de eigen onderwijspraktijk
5.4.3. De vorming van de totale persoon van de leerling als een uitgangspunt hanteren
5.4.4. Vanuit de eigen inhoudelijke expertise leergebied- en vakoverschrijdende projecten ondersteunen en realiseren

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties (link werkinstrumenten-reflectievragen-team)

 

 << terug naar bovenaanzicht