Professionele competenties van een leerkracht

Een leerkracht in een katholieke school moet in de eerste plaats een goede leerkracht zijn. Ook in de Kerk weet men heel goed dat “wat geen school is, ook geen katholieke school kan zijn” 1. Een leerkracht op een katholieke school moet in de eerste plaats over alle eigenschappen van een goede leraar beschikken, over de kennis, vaardigheden en attitudes die kinderen en jongeren helpen groeien in hun mens-zijn. Goede leerkrachten worden niet noodzakelijk zo geboren, ze hebben nood aan opleiding en (na)vorming. Kortom, ze ontwikkelen een eigen professionaliteit.

We willen daarbij ook benadrukken dat ‘onze’ competenties niet te verwerven zijn naast of tegenover de bestaande, decretaal vastgelegde, lijst basiscompetenties voor leraren. Evenmin pretenderen de geformuleerde competenties een uitbreiding te zijn, alsof het om een ‘katholiek surplus’ gaat. Hopelijk zijn ze eerder als 'gist in het deeg' die de basiscompetenties verrijken en er een eigen smaak aan geven. Het is niet het ene of het andere, noch het ene naast het andere, maar het ene in het andere. Enkele maten gist is voldoende om het gehele deeg te doordesemen en te doen groeien (Lc 13, 20).

 

 << terug naar bovenaanzicht

 

1 CONGREGATIE VOOR DE KATHOLIEKE OPVOEDING, De katholieke school, Rome, 1977.