In een school met een eigen pedagogisch project

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:
Zie o.a. 

3.1. De EIGEN WAARDE van het schooleigen pedagogische project kennen en bemiddelen

3.1.1. De inhoud van het pedagogische project voor de school expliciteren en communiceren
3.1.2. Het belang van het pedagogische project voor de school expliciteren en communiceren
3.1.3. Het pedagogisch project als een dynamisch gegeven (h)erkennen

3.2. De EIGEN BETROKKENHEID op het project verwoorden en verantwoorden

3.2.1. De eigen betrokkenheid ten aanzien van het geheel van het pedagogische project verwoorden en motiveren.
3.2.2. Aantonen hoe de eigen betrokkenheid effectief doorwerkt in het eigen professionele functioneren
3.2.3. Het eigen functioneren telkens opnieuw (laten) bevragen vanuit het pedagogische project

3.3. Het pedagogische project SAMEN gestalte geven

3.3.1. Zich inschakelen in het samen zoeken naar de realisatie en de optimalisering van het pedagogische project
3.3.2. De eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak bespreekbaar maken binnen het kader van het pedagogische project
3.3.3. Actief participeren aan momenten en structuren van overleg om het gedeelde opvoedingsproject te realiseren

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties

 << terug naar bovenaanzicht