Als partner van OUDERS en VERZORGERS

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:
Zie o.a. 

Voor de leesbaarheid vermelden we in wat volgt enkel de ‘ouders’, maar dit geldt uiteraard evenzeer voor allen die ter vervanging van de ouders de verantwoordelijkheid voor de lerende hebben opgenomen.

6.1.  Op een gepaste wijze omgaan met het SPANNINGSVELD tussen de thuissituatie en de schoolse context van leerlingen

6.1.1. De kansen, uitdagingen en potentiële moeilijkheden in de verhouding tussen de opvoedingscontexten van de thuissituatie en de school (h)erkennen
6.1.2. Ouders in hun diversiteit erkennen en waarderen als de ‘eerste opvoeders’
6.1.3. Elke ouder erkennen als een kwetsbare mens die recht heeft op fouten en beperkingen
6.1.4. Op een eerlijke en fijngevoelige wijze ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind
6.1.5. Discreet omgaan met persoonlijke informatie

6.2. BETROKKENHEID van de ouders bij het klas- en schoolgebeuren stimuleren

6.2.1. Zorgen dat elke ouder zich veilig en welkom voelt
6.2.2. Gepaste aandacht besteden aan gelegenheden waar men de ouders van de leerlingen ontmoet
6.2.3. Met ouders in dialoog treden rond de thematiek van opvoeding en onderwijs

6.3. Op een open en respectvolle wijze COMMUNICEREN met ouders

6.3.1. Strategieën ontwikkelen om drempels in de communicatie met ouders te verlagen
6.3.2. Informatie verstrekken over het klas- en schoolgebeuren
6.3.3. In functie van het welbevinden van de leerlingen de dialoog met ouders aangaan
6.3.4. Positief-constructief communiceren met ouders over hun kind op een wijze die de toekomst van de leerling op het oog heeft
6.3.5. Heldere afspraken maken met ouders

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties

 << terug naar bovenaanzicht