Engagement in een pedagogische gemeenschap

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:
Zie o.a. 

2.1. De EIGENHEID van een pedagogische gemeenschap kennen en eraan participeren

2.1.1. De school als een pedagogische gemeenschap en de eigen plaats binnen deze gemeenschap (h)erkennen
2.1.2. De wijze waarop een pedagogische gemeenschap wordt opgebouwd en zich ontwikkelt (h)erkennen
2.1.3. Actief bijdragen aan de opbouw van de pedagogische gemeenschap

2.2. Omgaan met de DIVERSITEIT binnen de pedagogische gemeenschap

2.2.1. Elk lid van de pedagogische gemeenschap als een unieke andere (h)erkennen en waarderen
2.2.2. De eigenheid van alle functies en geledingen binnen de gemeenschap (h)erkennen en waarderen
2.2.3. Diversiteit binnen de pedagogische gemeenschap (h)erkennen en waarderen als een verrijking en motor voor het samenwerken
2.2.4. In dialoog treden met elk ander binnen de pedagogische gemeenschap

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties

 

 << terug naar bovenaanzicht