Een houding van MEESTERSCHAP

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:
Zie o.a. 

1.1.  Het leergebied/vakgebied op AANSPREKENDE wijze ontsluiten

1.1.1. De eigen begeestering (h)erkennen en hanteren als fundament van het onderwijsleerproces
1.1.2. Krachtige leeromgevingen creëren die de inhoud van een leergebied/vakgebied toegankelijk maken

1.2.  Aandachtig omgaan met de ZINGEVINGSDIMENSIE

1.2.1. De zingevingsdimensie (h)erkennen en waarderen als een wezenlijke dimensie van elke persoon binnen de pedagogische gemeenschap
1.2.2. De leerlingen stimuleren om zinzoekend naar de werkelijkheid te kijken
1.2.3. Mogelijkheden zien en benutten om door eigen leerinhouden bij te dragen tot het perspectief van een christelijk geïnspireerd mens- en wereldbeeld

1.3. VOOR ZICHZELF ZORGEN binnen het professionele functioneren

1.3.1. De sterke en zwakke kanten van het eigen professionele functioneren (h)erkennen en aanvaarden
1.3.2. De eigen fysieke en mentale grenzen (h)erkennen en communiceren
1.3.3. Probleemsignalen (h)erkennen en actief zoeken naar mogelijkheden van herbronning en ondersteuning
1.3.4. De grenzen van de eigen professionele verantwoordelijkheid in een concrete context onderscheiden

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties

 

 << terug naar bovenaanzicht