Als opvoeder en onderwijzer voor de LEERLINGEN

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:
Zie o.a. een bijbelse mensvisie

4.1. De UNICITEIT van de persoon van de leerling zien en overeenkomstig pedagogisch en didactisch handelen

4.1.1. Iedere leerling (h)erkennen en waarderen als een uniek persoon met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eigen geschiedenis en een persoonlijkheid
4.1.2. Sensitief en inlevend omgaan met de leerlingen, met respect voor hun eigenheid
4.1.3. De persoonlijke talenten van elke leerling opmerken en de ontwikkeling hiervan stimuleren
4.1.4. De zinvragen van leerlingen opmerken, beluisteren en bespreekbaar maken

4.2. De TOEKOMST van de persoon van de leerling voor ogen houden en overeenkomstig evalueren

4.2.1. Bij de evaluatie van leerlingen altijd de groei van de totale persoon op het oog hebben
4.2.2. Op een positief-constructieve manier feedback geven, waarbij men blijft geloven in de ontwikkelingskansen van elke leerling
4.2.3. De leerling adequaat en met zorg oriënteren en begeleiden

4.3. De KWETSBAARHEID van de persoon van de leerling zien

4.3.1. Elke leerling erkennen als een kwetsbare mens die recht heeft op fouten en beperkingen
4.3.2. Diverse factoren die de ontwikkeling van de leerling kunnen bedreigen onderkennen en deze op gepaste en discrete manier bespreekbaar maken
4.3.3. Zorgen dat elke leerling zich veilig en welkom voelt
4.3.4. Met geduld en volgehouden inzet omgaan met leerlingen, ook met zwakke of moeilijke leerlingen
4.3.5. Empathisch kunnen inspelen op sociale en emotionele situaties

4.4. De RELATIONALITEIT van de persoon van de leerling zien

4.4.1. Inzicht hebben in de verschillende relaties/netwerken die de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden
4.4.2. Processen van isolering en discriminatie opmerken en hier op gepaste wijze op reageren
4.4.3. Een sociaal netwerk tussen de leerlingen stimuleren en sociale vaardigheden realiseren

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties (link werkinstrumenten-reflectievragen-lln)

 << terug naar bovenaanzicht