Pedagogische kracht van de katholieke inspiratie

In de visie werd reeds aangegeven dat we ervan overtuigd zijn de eigenheid van de katholieke school niet te zoeken is in het doen' van ‘andere’ of ‘speciale’  dingen. Het verschil zit wel in de gelovige inspiratie die het referentiekader (de ‘know why’) vormt van de wijze waarop een katholieke school wil opvoeden en onderwijzen. We geloven dat er een pedagogische kracht uitgaat van de katholieke inspiratie zelf.

De inspiratie is de humus waarin de competenties wortelen. Hoewel de uiteindelijke clusters van competenties verstaanbaar en realiseerbaar lijken zonder deze inspiratie, toch denken we dat de competenties op een unieke manier gekleurd worden door de katholieke inspiratie. Het is de bril waardoor je moet kijken wanneer je wil nadenken over de competenties van een leerkracht op een katholieke school. De band tussen ‘know how’ en ‘know why’ is wezenlijk: je kan iets doen zonder te weten waarom en bijvoorbeeld enkel de inhoud van de competenties lezen, maar het is in feite zinloos – zeker in het onderwijs – iets te doen zonder dat je weet waarom.

Wat die pedagogische kracht inhoudelijk betekent, werd verder uitgewerkt in de dieptedimensie van het competentiemodel.

 << terug naar bovenaanzicht