Leerkracht zijn in een katholieke school: een proces van integratie

Een goede leerkracht in een katholieke school is een leerkracht die zijn of haar professionaliteit weet te integreren in de school die wil opvoeden en onderwijzen vanuit een katholieke inspiratie. Het is een leerkracht die zich laat voeden en uitdagen door het eigen opvoedingsproject van de school. In de spanning tussen het niveau van de leerkracht en het niveau van de school, in de interactie tussen de professionele competenties van het individu en de eigenheid van de groep, daar groeit ‘de leerkracht in een katholieke school’. Het is een dynamisch proces dat voortdurend in ontwikkeling is.

Het is onze overtuiging dat dit proces van integratie gemakkelijker verloopt als de leerkracht beschikt over een aantal competenties die we geformuleerd hebben binnen zeven domeinen of clusters. Hierbij heeft geen enkele cluster voorrang op een andere: ze zijn allemaal belangrijk.

 

 << terug naar bovenaanzicht