In een school die verbonden is met de KERK en de OVERHEID, in dienst van de SAMENLEVING

Voor de achtergrond en inspiratie van deze competenties:
Zie o.a. verbonden met de Kerk, in dienst van de samenleving

7.1. Bewust en betrokken omgaan met de KERKELIJKE VERBONDENHEID van een katholieke school

7.1.1. De verkondigende dimensie van een katholieke school erkennen
7.1.2. De liturgisch-sacramentele dimensie van een katholieke school erkennen en waarderen 
7.1.3. De diaconale dimensie van een katholieke school mee vorm geven

7.2. Bewust en betrokken omgaan met de EIGEN (JURIDISCHE) POSITIE van een katholieke school

7.2.1. De kansen, uitdagingen en potentiële moeilijkheden van het (gesubsidieerd) vrij onderwijs (h)erkennen
7.2.2. Zich kunnen situeren t.a.v. de diverse structuren van de onderwijsorganisatie op regionaal, diocesaan en Vlaams niveau

7.3. Bewust en betrokken omgaan met de MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID van een katholieke school

7.3.1. Maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen open en kritisch benaderen
7.3.2. Educatieve en pedagogische noden in de samenleving onderscheiden en binnenbrengen in de pedagogische gemeenschap
7.3.3. Projecten die bijdragen tot maatschappelijke verantwoordelijkheid actief ondersteunen
7.3.4. De verankering van een school in een bepaalde omgeving (h)erkennen en stimuleren

Reflectievragen met betrekking tot deze competenties

 << terug naar bovenaanzicht