Competenties in de interactie tussen professionaliteit en schooleigen opvoedingsproject

Het competentiemodel vertrekt van de volgende werkhypothese:

Een leerkracht (m/v) in een katholieke school
(A ) is een goede, professionele leerkracht
(B) die zich engageert in een school die wil opvoeden en onderwijzen vanuit een katholieke inspiratie.
(C) Hij slaagt erin deze beide aspecten te integreren met behulp van competenties in zeven domeinen.
(D) Hierbij vormt de katholieke inspiratie het fundament dat de competenties kleurt.

Klik op de verschillende elementen van het model voor meer toelichting.

 

 Professionele competenties School die wil opvoeden en onderwijzen MeesterschapPedagogische gemeenschapPedagogisch projectLeerlingen TeamOudersVerzorgersKerk, overheid en samenlevingLeerkracht