Verwachtingen t.a.v. scholen

De opdrachten die we voor leerkrachten formuleren, moeten in balans zijn met het onthaal, de vorming en de begeleiding van die leerkrachten. Indien de school graag wil dat haar leerkrachten actief het pedagogische project ondersteunen en uitbouwen, lijkt het geen onterechte vraag dat de school effectief over een helder pedagogisch project beschikt en dat er een aanvangs- en vormingsbeleid is aangaande het pedagogische project.

  • Een schooleigen en duidelijk opvoedingsproject is maar mogelijk als de school zoekt naar haar eigen accenten en concrete vertaling van de traditie. Daarbij moet ze rekening houden met haar eigen geschiedenis (stichters, patroonheilige, …) en situatie (omgeving, leerkrachtenteam, … ), in het bewustzijn dat een pedagogisch project nooit ‘af’ is.

 

  • De aanvangsbegeleiding en vorming is een opdracht van de directeur, het team, het schoolbestuur en de pedagogische begeleiding. Het is een uitdaging voor de school om een project aan toekomstige leerkrachten voor te stellen en samen met hen in een proces van dialoog te stappen. Zo krijgt elke leerkracht de kans om de eigen motivatie t.a.v. het pedagogische project van de school te formuleren en te verhelderen.

    Dit wederzijds proces van onderscheiding heeft tijd nodig. Doorheen een langdurige en intense aanvangsbegeleiding (via stages, sollicitatie- en functioneringsgesprekken, mentoren) kan duidelijkworden of de leerkracht zich voluit kan inzetten om het pedagogische project van de school actief mee uit te bouwen. Dit onthaalbeleid is dan ook eigen aan de school met haar eigen project. Het principiële gevolg is dat er bij elke schoolverandering opnieuw een dergelijke dialoog moet worden aangegaan en er geïnvesteerd moet worden in het onthaal.

Een katholieke school die voldoende aandacht besteedt aan de verbinding tussen datgene ‘wat’ ze doet en ‘waarom’ ze dat doet, is een school met een sterke identiteit. Het is een school die haar inspiratiebronnen ter sprake brengt in haar opvoedingsproject, op een personeelsvergadering, in de communicatie met ouders en leerlingen... Niet omdat iedereen op school die inspiratie als een persoonlijke overtuiging belijdt, maar omdat de geloofstraditie er de ruimte krijgt om iets te zeggen over hoe de school haar kernopdracht van opvoeding en onderwijs waarmaakt.

Lees meer ….